تهویه تونل و مترو

محصولات تهویه تونل و مترو

1

فن های تهویه تونل

گرم کن هوا

نشان دهنده یک راه حل ایده آل برای نصب و راه اندازی سیستم های حرارتی

فن های Atex

فن های جریان محوری هستند که مناسب برای نصب در محیط های خطرناک با نیاز بالا برای ایمنی می باشند

فن های جریان محور

کاربردی بسیار متنوع و تقریبا" در تمامی بخش های روی زمین و دریایی می باشند

فن پارکینگ

برای تهویه هوا و کنترل آتش در مکانهای سقف مانند پارکینگ های زیرزمینی ، برج پارکینگی و غیره می باشند

فن های گریز از مرکز

برای تاسیسات صنعتی که نیاز به فشار کم یا متوسط است

فن های دود

فن های جریان محور بهینه سازی شده برای کار کردن در درجه حرارت بالا می باشند