سیستم درب های تور سیمی (RSD)

مخفف Screen Door ROPE – Type Plat form ( سیستم درب های تور سیمی ) .
 یکی از انواع PSD است ولی تخصصی تر .
 به علت تخصصی بودن ، بر محدودیت های PSD غلبه می کند .
 طول یک ست RSD معمولا 20 متر است ، ولی طول می تواند متغییر باشند .
 در مورد طول کمتر از 20 متر ، با توجه به شرایط سایت تصمیم گیری می شود .
 برای طول بیش از 20 متر ، کاهش هزینه موتور و DCV را به همراه دارد .
 ابعاد واقعی RSD را می توان بر اساس نیاز پروژه تصمیم گرفت .