PSD

سیستم PSD از مدل های مختلفی از درب که در پلت فرم یک ایستگاه نصب شده اند تشکیل شده است . دربهای کشویی مرتبط با دربهای قطار متوقف شده نصب شده اند . و دربهای کشویی با دربهای قطار کنترل می شوند ( باز / بسته شده )

مزایای PSD

1 – ایمنی مسافر : سیستم PSD دسترسی مسافرین به پلت فرم و دسترسی به محوطه پایین ایستگاه را در زمانی که قطار نیست محدود می کند چرا که تمام درب ها بسته هستند .
2- عملکرد قطار بهینه سازی می شود . زمان دسترسی قطار به پلت فرم کاهش می یابد زیرا مسافران ورودی و خروجی به صورت کار آمد می آیند و می روند .
3- کلیه سرویس های سیستمم عامل قطار افزایش می یابد . مطابق بند 1 و 2 ، قطار در کل مسیر می تواند خدمات به خدمات به موقع را فراهم کند .

سیستم PSD ویژگیهای عمده ذیل را انجام می دهد

1- جداسازی پلت فرم و مسافر با PSDهای بسته
2- پیشگیری از افتادن افراد یا اشیاء بر روی ریل و اجتناب از هزینه های ناشی از این اختلافات .
3- حفاظت از کشیده شدن مسافر توسط درب قطار
4- زمان توقف قطار در پلت فرم کاهش می یابد و به موقع کار کردن قطار محفوظ می ماند .
5- افزودن ارزش های زیبایی شناختی به ایستگاه
6- سهولت تعمیر و نگهداری