رزومه اجرایی LG CNS

سیستم ارتباطی خط Bun-Dang

سیستم ارتباطی . نصب کابل برای واگن های بدون راننده

سیستم سریع السیر کره

نصب فاز 1و2 سیستم ارتباطی و امنیتی

کارت های هوشمند Bogota

کارتهای هوشمند حمل و نقل

نصب سیستم مانیتورینگ

پروژه مخابراتی مالزی

طراحی ونصب سیستم مخابراتی خط1